Chestionar Principiile zborului

0%
0 votes, 0 avg
399

Ikarus Flight School

Principiile zborului

1 / 213

PZ_57. Temperatura la 11.000 picioare este -2 C. Cum deviaza de la temperatura ISA?

2 / 213

PZ_194. Echilibrul aerodinamic al cârmei …

3 / 213

PZ_73. Forţa totală aerodinamică se transformă în:

4 / 213

PZ_103. Într-un zbor orizontal avem următoarele relaţii:

5 / 213

PZ_89. Prin scoaterea flapsului:

6 / 213

PZ_87. Forţa de rezistenţă la înaintare are formula:

7 / 213

PZ_138. Care opțiune indică un beneficiu al washoutului aripilor?

8 / 213

PZ_121. Numărul 2 din desen corespunde … Vezi figura (PFA-010) Anexa 1

Question Image

9 / 213

PZ_139. Care afirmație privind unghiul de atac este corectă?

10 / 213

PZ_140. Când creșteți viteza fluxului aerului cu un factor de 2 menținând în același timp toți ceilalți parametri constanți, cum se schimbă aproximativ rezistenta parazita?

11 / 213

PZ_162. Cum ar trebui să reacționeze pilotul la un avertisment de angajare?

12 / 213

PZ_9. Teoretic, dacă unghiul de atac și alți factori rămân constanți, dar viteza este dublată, portanta creata la această viteză mai mare va fi:

13 / 213

PZ_206. Punctul numărul 5 din figură indică ce stare de zbor? A se vedea figura (PFA-008) Anexa 5

Question Image

14 / 213

PZ_171. Stratul limită laminar de pe aerofil este situat între …

15 / 213

PZ_92. Prin utilizarea fantelor de bord de atac şi a flapsului se permite zborul:

16 / 213

PZ_98. Unui unghi de incidenţă optim îi corespund:

17 / 213

PZ_1. Atmosfera standard internațională prevede:

18 / 213

PZ_193. Eleronul drept deviază în sus, stânga în jos. Cum reacționează aeronava?

19 / 213

PZ_175. Care afirmație descrie o situație de stabilitate statică?

20 / 213

PZ_169. Cu condiția ca nicio altă procedură să nu fie descrisă în Manualul de funcționare a aeronavelor, după creșterea puterii motorului în ratarea aterizarii, flapsurile pot …

21 / 213

PZ_68. Energia cinetică specifică aerului:

22 / 213

PZ_119. Se poate considera că toate forțele aerodinamice acționează asupra unui singur punct. Acest punct se numeste…

23 / 213

PZ_6. Densitatea aerului are un efect mare atât asupra cadrului aerian cât și asupra performanței motorului, care dintre următoarele afirmații sunt corecte?

24 / 213

PZ_111. În comparație cu flapsurile care sunt in spatele aripii, dispozitivele de pe bordul de atac, cum ar fi sloturile …

25 / 213

PZ_28. Un compensator fix sau de echilibru, de trimmerare, de pe un eleron:

26 / 213

PZ_63.Viteza maxima de manevra maxima a unei suprafete primare de control la care sa nu se suprasolicite celula este cunoscuta ca:

27 / 213

PZ_149. Cum se schimbă rezistența indusă și rezistența parazita odată cu creșterea vitezei de aer în timpul unui zbor de croazieră orizontal și stabil?

28 / 213

PZ_142. Compensarea presiunii pe o aripă are loc la …

29 / 213

PZ_116. Presiunea statică a gazelor funcționează …

30 / 213

PZ_196. Care este funcția echilibrului static al cârmei?

31 / 213

PZ_159. Ce duce la scăderea vitezei de angajare Vs (IAS)?

32 / 213

PZ_125. Care punct de pe aerofil este reprezentat de numărul 3? Vezi figura (PFA-009) Anexa 2

Question Image

33 / 213

PZ_48.Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la rezistenta parazita sunt corecte:

34 / 213

PZ_25. Efectul secundar al eleronului este … (i) … iar efectul secundar al directiei este … (ii) …:

35 / 213

PZ_35. Utilizarea setarilor mici de flaps in timpul decolarii va (flaps pe pozitie mica)

36 / 213

PZ_182. Unghiul critic de atac …

37 / 213

PZ_112, Stabilizarea în jurul axei laterale în timpul croazierei este realizată de …

38 / 213

PZ_143. Care dintre următoarele opțiuni este susceptibilă să producă o rezistenta indusă mare?

39 / 213

PZ_183. În zbor rectiliniu si uniform cu performanță constantă a motorului, unghiul de atac pe aripă este …

40 / 213

PZ_45. O aeronava care are raportul de portanta/rezistenta de 8:1 ce raza de planare va avea de la inaltimea de 4000 de picioare OFE?

41 / 213

PZ_ 55. La o greutate constanta data viteza de angajare a unei aeronave este proportionala cu

42 / 213

PZ_117. Ecuația lui Bernoulli pentru gaze incompresibile fără frecare afirmă că …

43 / 213

PZ_24. Eleronul ascendent este proiectat pentru a se deplasa mai mult decât eleronul descendent pentru a contracara:

44 / 213

PZ_30. Ce efect va avea extinderea flapsurilor marginale de coada asupra unghiului de atac la care se angajeaza un avion?

45 / 213

PZ_ 53. Dupa o perturbare, o aeronava care se intoarce la calea initiala de zbor fara ca pilotul sa ia vreo masura de corectie are:

46 / 213

PZ_137. Pentru a îmbunătăți caracteristicile de angajare ale unei aeronave, aripa este răsucită spre exterior (unghiul de incidență variază în lungime). Aceasta este cunoscută sub numele de …

47 / 213

PZ_110. Unghiul de pantă calculate funcţie de excedentul de putere are valoarea:

48 / 213

PZ_12. Care dintre următoarele afirmații este corectă în ceea ce privește rezistenta indusă:

49 / 213

PZ_10. Unghiul de atac poate fi definit ca unghiul dintre:

50 / 213

PZ_176. Care caracteristică constructivă este prezentată în figură? A se vedea figura (PFA-006). Anexa 4

Question Image

51 / 213

PZ_29. O aerofilă atinge eficiența aerodinamică maximă în punctul în care raportul de portanta/rezistenta este cel mai mare. Pentru aeronavele de aviație generală acest lucru are loc la aproximativ:

52 / 213

PZ_133. Care afirmație despre portanta și unghiul de atac este corectă?

53 / 213

PZ_11. Comparativ cu fluxul liber de aer, în zborul normal aerul de deasupra aripii va:

54 / 213

PZ_17. În zbor, se spune că o aeronavă este în echilibru atunci când:

55 / 213

PZ_19. În zbor drept și nivelat, dacă centrul de presiune este în spatele centrului de greutate se va produce un cuplu de tip….., necesitând planul de coadă să producă o forță……

56 / 213

PZ_205. Punctul numărul 1 din figură indică ce stare de zbor? A se vedea figura (PFA-008) Anexa 5

Question Image

57 / 213

PZ_62. Pentru a oferi un unghi de atac eficient pe intreaga lungime a palei, unghiul palei trebuie sa fie:

58 / 213

PZ_204. În timpul unei coborâri la ralanti cu viteză constantă, pârghia elicei este deplasată înapoi. Cum se modifică pasul elicei și rata de scufundare?

59 / 213

PZ_40. Viteza standard de angajare a unei aeronave este de 80 de noduri. Intr-un viraj la nivel cu inclinare 60 grade, aceeasi aeronava se va angaja la

60 / 213

PZ_200. Prin ce factor enumerat mai jos crește factorul de încărcare în timpul zborului de croazieră?

61 / 213

PZ_71. Forţa totală aerodinamică (Fta) face un unghi cu:

62 / 213

PZ_181. Rotația în jurul axei laterale se numește …

63 / 213

PZ_167. Care este principiul flapsului Fowler?

64 / 213

PZ_123. Unghiul de atac este unghiul dintre …

65 / 213

PZ_198. Trimmerul de pe elevator este deviat în sus. În ce poziție se află indicatorul corespunzător?

66 / 213

PZ_59. Viteza de angajare de baza a unei aeronave este 60 de noduri. Intr-un viraj la nivel cu inclinatie de 60 grade, aceeasi aeronava va avea viteza de angajare:

67 / 213

PZ_163. Care afirmație cu privire la o vrie este corectă?

68 / 213

PZ_46. O aeronava care are raportul de portanta/rezistenta de 9:1 ce raza de planare va avea de la inaltimea de 5000 de picioare OFE?

69 / 213

PZ_ 51. In comparatie cu fluxul liber de aer, in zborul normal, presiunea sub o aripa va fi

70 / 213

PZ_107. Pentru a instala un anumit unghi in pe traiectoria de urcare: ;unde: vn u = viteza necesară pe traiectoria de urcare ; vn oriz = viteza necesară pentru zbor orizontal.

71 / 213

PZ_4. În volum, raportul oxigenului la azot în atmosferă este aproximativ:

72 / 213

PZ_78. Panta portanţei are formula:

73 / 213

PZ_75. Profilul aerodinamic este definit ca:

74 / 213

PZ_42. Cu un set simplu de trimmere in timpul zborului, orice miscare a suprafetelor de control asociate vor face ca trimmerul sa:

75 / 213

PZ_180. Rotația în jurul axei verticale se numește …

76 / 213

PZ_168. O decolare cu flapsurile în poziția de decolare cauzează …

77 / 213

PZ_60. Referitor la fortele care actioneaza asupra unei aeronave, intr-o urcare constanta:

78 / 213

PZ_64. Legea lui Bernoulli are formula:

79 / 213

PZ_104. Într-un zbor în urcare, forţa portantă de urcare Fzu este egală cu:

80 / 213

PZ_160. Avertizarea de angajare va fi activată chiar înainte de a atinge ce viteză?

81 / 213

PZ_34. Dupa o perturbare dintr o pozitie stabilizata si trimmerata, o aeronava cu stabilitate neutra va

82 / 213

PZ_27. Washout-ul unei aripi al aeronavei este utilizat pentru:

83 / 213

PZ_32. Pentru ce parte a unei aeronave designul acesteia poate avea cel mai mare efect asupra rezistentei induse create?

84 / 213

PZ_126. Care punct de pe aerofoil este reprezentat de numărul 4? Vezi figura (PFA-009) Anexa 2

Question Image

85 / 213

PZ_158. Unghiul critic de atac …

86 / 213

PZ_108. Tracţiunea necesară zborului în urcare (Tnu) are următoarea formulă, funcţie de fineţea aerodinamică (ku) şi unghiul de pantă (θu):

87 / 213

PZ_41. Daca centrul de gravitate se apropie sau este la limita sa din spate, efectul va fi:

88 / 213

PZ_21. Mișcarea unui avion în jurul axei sale normale se numește:

89 / 213

PZ_166. Ce factor poate fi schimbat prin scoaterea flapsurilor pentru aterizare?

90 / 213

PZ_130. Ce tipar de presiune poate fi observat la un profil de aripă, generator de portanta la unghi pozitiv de atac?

91 / 213

PZ_170. Cum se schimbă portanta și rezistenta atunci când setați flapsurile într-o poziție inferioară?

92 / 213

PZ_106. Într-un zbor de urcare tracţiunea va avea următoarea relaţie:

93 / 213

PZ_79. Incidenţa de portanţă nulă reprezintă:

94 / 213

PZ_88. Prin scoaterea flapsului:

95 / 213

PZ_207. Inclinarea într-un viraj de două minute (rata un viraj) depinde de …

96 / 213

PZ_128. Care punct de pe aerofoil este reprezentat de numărul 1? Vezi figura (PFA-009)

Question Image

97 / 213

PZ_161. La avioane, avertizarea de angajare este de obicei activată printr-o schimbare a …

98 / 213

PZ_155 Cum se schimbă portanta și rezistenta când vă apropiați de o stare de angajare?

99 / 213

PZ_81. Pentru un profil simetric incidenţa de portanţă nulă (i0) este:

100 / 213

PZ_18. Creșterea vitezei aerului va provoca:

101 / 213

PZ_190. Care este avantajul mișcării diferențiale a eleronului?

102 / 213

PZ_124. Raportul dintre anvergura aripii și lungimea medie a corzii este denumit …

103 / 213

PZ_164. Când extindeți flapsurile pentru aterizare la unghi constant de atac, în ce fel se schimbă coeficientul de portanta mult înainte de a atinge coeficientul maxim de portanta?

104 / 213

PZ_201. Care afirmație referitoare la “elice cu viteză constantă” este corectă?

105 / 213

PZ_93. Compensatoarele, voleţii de bord de atac şi fantele de bord de atac:

106 / 213

PZ_191. Care caracteristică de proiectare poate compensa giratia adversă?

107 / 213

PZ_ 52. Pe o suprafata de control, o masa de echilibru:

108 / 213

PZ_203. După o defecțiune a motorului, elicea de vânt …

109 / 213

PZ_177. „Stabilitate longitudinală” este denumită stabilitate în jurul cărei axe?

110 / 213

PZ_80. Incidenţa de portanţă nulă depinde de:

111 / 213

PZ_129. Ce tipar poate fi găsit la punctul de stagnare?

112 / 213

PZ_136. Unghiul (alfa) prezentat în figură este denumit … Vezi figura (PFA-003) DoF: direcția fluxului de aer Anexa 3

Question Image

113 / 213

PZ_195. Care caracteristică constructivă are scopul de a reduce forțele de manevrare a mansei?

114 / 213

PZ_174. Ce element structural oferă stabilitate laterală unui avion?

115 / 213

PZ_47. Pe masura ce unghiul de atac creste, punctul de stagnare(punctul unde se separa aerul la varful aripii, unde viteza efectiva a acestuia este 0) se va muta……1……..si zona presiunii cele mai joase se va muta……2

116 / 213

PZ_122. Numărul 3 din desen corespunde … Vezi figura (PFA-010) Anexa 1

Question Image

117 / 213

PZ_301. Ce se înțelege prin „efect de sol”?

118 / 213

PZ_13. Pe măsură ce unghiul de atac crește, de unde va începe în mod normal separarea fluxului de aer?

119 / 213

PZ_91. Prin utilizarea fantelor de bord de atac:

120 / 213

PZ_152. Care afirmație despre rezistenta indusă în timpul zborului de croazieră orizontală este corectă?

121 / 213

PZ_23. Stabilitatea direcțională se realizează prin:

122 / 213

PZ_83. Portanţa maximă, CzM (CzMaxim) se produce:

123 / 213

PZ_86. Cx reprezintă coeficientul de rezistenţă la înaintare şi depinde:

124 / 213

PZ_134. Care afirmație despre fluxul de aer din jurul unui aerofil este corectă dacă unghiul de atac crește?

125 / 213

PZ_82. Pentru un profil curb incidenţa de portanţă nulă (i0):

126 / 213

PZ_184. Pentru ce este folosita in principal coada orizontala ?

127 / 213

PZ_109. Pentru a păstra o viteză de urcare constantă, este necesar un excedent de putere (∆T) a cărui valoare este:

128 / 213

PZ_199. Ce descrie „încărcarea aripilor”?

129 / 213

PZ_26. Stabilitatea statică este un indicator al disponibilității unei aeronave pentru:

130 / 213

PZ_153. În ce situație menționată este rezistenta totală la minim?

131 / 213

PZ_179. Ce element structural oferă stabilitate direcțională unui avion?

132 / 213

PZ_101. Forţa centrifugă are formula:

133 / 213

PZ_189. Devierea cârmei spre stânga determină …

134 / 213

PZ_135. Care afirmație despre fluxul de aer din jurul unui aerofoil este corectă dacă unghiul de atac scade?

135 / 213

PZ_ 54. O aripa se angajeaza la

136 / 213

PZ_38. Imaginea de mai jos infatiseaza o aeronava intr-un viraj echilibrat la nivel. Care vector reprezinta portanta?

Question Image

137 / 213

PZ_99. Unghiul de portanţă nulă:

138 / 213

PZ_65. Legea lui Bernoulli se aplică la tubul Pitot care:

139 / 213

PZ_147. Rezistenta de presiune, rezistenta de interferență și fricțiunea aparțin grupului de …

140 / 213

PZ_156. În cazul uunei angajari, este important să …

141 / 213

PZ_187. Ce trebuie luat în considerare în ceea ce privește poziția centrului de greutate?

142 / 213

PZ_127. Dezvoltarea vârtejului vârfului de aripă începe în timpul cărei faze de zbor?

143 / 213

PZ_44. Conform EASA , intr-o configuratie curata, limita pozitiva de factor G pentru un avion de aviatie generala din categoria utilitar, nu poate fi mai mic de

144 / 213

PZ_8. Coeficientul de portanta atinge valoarea maximă la:

145 / 213

PZ_74. Unghiul de incidenţă este:

146 / 213

PZ_15. In diagrama de mai jos, o aeronavă este reprezentată într-un viraj de nivel echilibrat. Factorul de încărcare pentru acest viraj rezulta din:

Question Image

147 / 213

PZ_105. În zborul de urcare trebuie să avem următoarea relaţie:

148 / 213

PZ_151. Ce efect are o viteză scăzută asupra rezistentei induse în timpul unui zbor de croazieră orizontal și stabil?

149 / 213

PZ_77. Cz este detemnat prin:

150 / 213

PZ_118. Dacă este înconjurat de flux de aer (v> 0), orice corp în formă arbitrară produce …

151 / 213

PZ_300. Compensarea presiunii dintre suprafata extradosului si intradosului are ca rezultat …

152 / 213

PZ_39..Unele suprafete de control au tendinta sa tremure la viteze mari, acest lucru poate fi evitat prin:

153 / 213

PZ_165. În ceea ce privește flapsurile, care dintre următoarele opțiuni oferă un efect de creștere a portantei?

154 / 213

PZ_58. O masa de aer saturat, comparat cu o masa de aer uscat cu aceeasi temperatura si presiune va fi

155 / 213

PZ_96. Selectaţi răspunsul corect pentru fineţea aerodinamică:

156 / 213

PZ_132. În ce mod se mișcă poziția centrului de presiune la un profil în formă pozitivă cu un unghi de atac crescând?

157 / 213

PZ_113. Zburând cu viteze mai mari decât viteza care nu se depășește niciodată (vNE) poate avea ca rezultat …

158 / 213

PZ_61. In conditii de vant nul, distanta maxima de planare va fi obtinuta la ce viteza de zbor?

159 / 213

PZ_144. Ce părți ale unei aeronave afectează în principal generarea de rezistenta indusă?

160 / 213

PZ_5. Troposfera se caracterizează prin:

161 / 213

PZ_120. Centrul de presiune este punctul teoretic de origine al …

162 / 213

PZ_131. Poziția centrului de presiune la un profil în formă pozitivă …

163 / 213

PZ_145. Unde este generată rezistența de interferența?

164 / 213

PZ_209. Cum este afectat echilibrul forțelor în timpul unei întoarceri?

165 / 213

PZ_148. Ce fel de rezistență NU face parte din rezistența parazita?

166 / 213

PZ_33. Un trimmer anti -echilibru este atasat unei suprafete de control pentru

167 / 213

PZ_69. Presiunea aerodinamică:

168 / 213

PZ_ 56.Fantele de atac cresc angajarea or unghiul critic, prin urmatoarea actiune:

169 / 213

PZ_2. Temperatura la 14.000 de picioare este de -9 ° C. Cum se abate de la temperatura ISA?

170 / 213

PZ_36. In comparatie cu linia de coarda a unui aerofil curat, extinderea flapsurilor de margine de coada va oferi

171 / 213

PZ_3. Principalii constituenți ai atmosferei Pământului sunt:

172 / 213

PZ_20. Mișcarea unui avion în jurul axei sale laterale se numește:

173 / 213

PZ_84. Cz reprezintă coeficientul de portanţă şi depinde:

174 / 213

PZ_67. Energia cinetică are formula:

175 / 213

PZ_186. Elevatorul deplasează un avion în jurul …

176 / 213

PZ_97. Unghiul de incidenţă optim este:

177 / 213

PZ_302. Care este diferența dintre rotire și vrie?

178 / 213

PZ_14. Un volet va:

179 / 213

PZ_31. Ignorând orice alți factori, în cazul în care flapsurile se extind în timp ce menținem un unghi constant de atac, o aeronavă va…….. inițial:

180 / 213

PZ_66. Legea continuităţii are următoarea formulă:

181 / 213

PZ_90. Voleţii de bord de atac sunt utilizaţi:

182 / 213

PZ_154. Ce tipuri de rezistenta contribuie la rezistenta totală?

183 / 213

PZ_101. Într-un viraj corect avem:

184 / 213

PZ_95. Distrugătoarele de portanţă se utilizează de pilot:

185 / 213

PZ_114. Ce efecte rezultă de obicei din givrarea elicei?

186 / 213

PZ_173. Cum diferă un strat limită laminar de un strat limită turbulent?

187 / 213

PZ_141. Coeficientul de tracțiune …

188 / 213

PZ_16. Într-un tub Venturi

189 / 213

PZ_102. În zborul orizontal forţele care acţionează asupra avionului au următoarele relaţii:

190 / 213

PZ_197. În timpul zborului de croazieră cu putere constantă, un avion prezintă o tendință permanentă de a ridica bordul. Cum poate fi eliminată această tendință?

191 / 213

PZ_178. Stabilitatea în jurul cărei axe este influențată în principal de poziția longitudinală a centrului de greutate?

192 / 213

PZ_76. Cz reprezintă coeficientul de portanţă şi este:

193 / 213

PZ_188. Deviațiile cârmei duc la o întoarcere a avionului în jurul …

194 / 213

PZ_37. Pantele cresc unghiul de atac la angajare prin:

195 / 213

PZ_150. Care dintre formele de aripi enumerate are cea mai mică rezistență indusă?

196 / 213

PZ_49.Privitor la rezistenta care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?

197 / 213

PZ_157. În timpul unei angajari, portanta …

198 / 213

PZ_208. Într-un viraj coordonat, cum este relația dintre factorul de sarcină (n) și viteza de angajare (Vs)?

199 / 213

PZ_115. În timpul unei urcări drepte și constante, care forță acționează suplimentar și în aceeași direcție ca forța de tracțiune, ducand la mai multă putere necesară pentru urcare decât pentru zbor orizontal?

200 / 213

PZ_22. Efectul primar al activarii de eleron este de a crea ruliu, efectul secundar este:

201 / 213

PZ_172. Ce tipuri de straturi limită pot fi găsite pe un aerofil?

202 / 213

PZ_7. Dacă temperatura unei mase de aer rămâne constantă, creșterea presiunii va:

203 / 213

PZ_146. Care curbă reprezintă rezistenta indusă? Vezi Anexa (PFA-011)

Question Image

204 / 213

PZ_72. Forţa totală aerodinamică are formula:

205 / 213

PZ_85. Forţa portantă are formula:

206 / 213

PZ_185. Deviația elevatorului în timpul rotației la decolare …

207 / 213

PZ_192. Devierea diferențială a eleroanelor este folosită pentru …

208 / 213

PZ_202. Schimbarea pasului la o pală de elice de la rădăcină la vârf asigură …

209 / 213

PZ_100. Într-un viraj avem:

210 / 213

PZ_70. Forţa totală aerodinamică (Fta) se produce în urma:

211 / 213

PZ_43. Daca centrul de greutate este foarte apropiat sau la limita de fata, un efect va fi

212 / 213

PZ_94. Prin utilizarea spoilerelor (interceptoarelor) va creşte:

213 / 213

PZ_50. Mentinand un unghi de atac constant si crescand viteza in aer:

Your score is

0%